Tuesday, March 12, 2019

Tại sao bây giờ VN có nhiều quan tham ? ( bài 1) . 
- Con người là sản phẩm của xã hội . 
- Vì cha mẹ của họ không giáo dục họ , không dạy cho họ phân biệt điều hay lẽ xấu . 
Một gđ mà ngay từ nhỏ cha mẹ đã thường xuyên dạy các con NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN thì tôi nghĩ sau này các con khó trở thành người xấu .
Ngoài GIÁO DỤC của gđ như trên , ảnh hưởng của TÔN GIÁO đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành bản tính của con người . Công giáo dạy "làm điều xấu sẽ xuống địa ngục" , Phật giáo dạy " làm điều xấu sẽ tạo nghiệp ác , sẽ sa xuống địa ngục hay đầu thai vào các cảnh giới xấu" .
Sau 1954 , gần như các tôn giáo đều bị dẹp ở miền bắc : các chùa nếu còn thì phần lớn là của các sư hổ mang ăn thịt chó , có vợ ( vì CS thi hành chủ nghĩa TAM VÔ coi tôn giáo là ma túy , ăn bám , ko sản xuất) ; các nhà thờ công giáo càng ngày thu hẹp , hoạt động cầm chừng cho đến năm 1975 . (Dân tư sản , trí thức gốc HN bị đưa đi KTM ở rừng núi . Hồi đi tù ở rừng núi miền bắc tôi gặp họ rất nhiều) .
Trên nền tảng (văn hóa) hoang dại như vậy thì đừng trách cỏ dại mọc tràn lan , vô kiểm soát . Các HỦ TỤC như giật ấn hay giật phết , cầu tài , cầu lộc , v.v... ở miền bắc nhân dịp tết Â. L. chỉ có dưới chế độ CS .
Trước 1954 , dân miền Bắc "đất ngàn năm văn vật" đâu có như vậy . Than ôi !
(còn tiếp) .

No comments:

Post a Comment