Monday, November 13, 2017

Trong họa có phúc và ngược lại .-- Kinh Dịch .
- Không thành CÔNG thì thành NHÂN .-- Vô danh . 
Tôi đã từng bị nhiều người KHINH RẺ , COI THƯỜNG , thậm chí CHỬI BỚI khi tôi bước vào cuộc sống quân ngũ cũng như giai đoạn trước đó (khi còn là học sinh trung học) . 
Để QUÊN ĐI * các đau khổ này , tôi đã tập trung TỰ HỌC tiếng Anh cũng như các môn về KHKT .
Tóm lại , tôi có kiến thức như hôm nay cũng NHỜ TRẢI QUA những đau khổ kể trên . Hay nói cách khác , tôi phải CÁM ƠN các đau khổ này !
Tuy ko THÀNH CÔNG vì ko có bằng bác sĩ , kỹ sư , v.v... nhưng tôi đã THÀNH NHÂN (sic) ! .
Hiện nay , rất nhiều ng quanh tôi , VẪN CHƯA THÀNH NHÂN vì họ gạt gẩm , lừa dối ng khác , v.v... do mắc phải tứ đổ tường , v.v... !
* Hay biến ĐAU THƯƠNG thành SỨC MẠNH .

No comments:

Post a Comment