Wednesday, January 6, 2016

"CUỘC ĐỜI TÔI DÀNH HẾT CHO THÚ VẬT" , BÀ LESLIE-ANN RUSH , MỘT NGƯỜI DẠY NGỰA Ở FLORIDA NÓI . "TÔI HIẾM KHI BỎ CHÚNG MỘT MÌNH QUA ĐÊM HAY ĐI VACATION."BÀ TA ĐÃ NUÔI NHỮNG CON KANGAROO VÀ VƯỢN CÁO (LEMUR) TỪ LÚC CHÚNG CÒN NHỎ .


No comments:

Post a Comment