Sunday, December 15, 2013

Ngày 15 dec 2013 : trả lời chị PA .
Nghe chị nói , làm tôi nhớ câu : một con én không làm nổi mùa xuân . Chị thấy , gần như tôi ít còm đối với các entry trên FB của tôi . Vì từ lâu , tôi đã nhận định , với cái CƠ CHẾ này , người GIỎI cũng chẳng làm được gì ; và hiện nay , người CSVN chấp nhận cho mọi người , kể cả công khai , CHỬI HỌ , miễn đừng ÂM MƯU LẬT ĐỔ họ . Tôi nghĩ , trong thâm tâm , họ cũng phải BIẾT NGƯỢNG trước tình hình chính trị tại Miến hay Cambodia . (Tôi không dám so sánh với Thái lan) . Ở Lào , ngoài đường rất ít CA , nhưng dân vẫn tôn trọng luật giao thông (những ai đi Lào đều viết như vậy) , kể cã buổi tối và đường vắng . . .
Chẵng qua , NGHIỆP QUẢ (karma) của dân Việt quá nặng .

No comments:

Post a Comment