Friday, November 29, 2013

SỐ 17 VÀ 28  : TỬ  VI CỦA BÀ THỦ TƯỚNG YINGLUCK SHINAWATRA .

(Bài đã được viết cách đây HƠN BA NĂM , nay tôi post lên để các bạn xem để biết Lý Thuyết Số (Numerology) có nói đúng về bà hay không ? Tôi chĩ nghiên cứu khoa tử vi này – có cách đây trên 2000 năm - do tò mò và rất đúng đối với tôi và 1 số người khác chứ không đúng với TẤT CÃ mọi ng ; có lẽ một phần là do tôi chưa nghiên cứu thấu đáo khoa tử vi này .  - Tài) .
Bà Yingluck Shinawatra là thủ tướng thứ 28 của Thái  , sanh ngày 21-6-1967 (năm nay 44 tuổi) .

I/ Dựa vào Numerology/lý thuyết số  , tôi và các bạn xem tên họ của bà bằng bao nhiêu .
a/  Y  i  n g  l   u  c  k    
     1  1 5 3 3   6  3  2 = 24 = 2 + 4 = 6 .
 b/  S h i  n a w a   t  r a
      3 5 1 5 1 6  1  4 2 1   =  29 = 2 + 9 = 11 = giử nguyên .
Do đó tên của bà bằng 6 + 11 = 17 . Phần lớn cuộc đời bà sẽ chịu tác động của số 17 , mà ý nghĩa như sau .
                      
                                            Ý NGHĩA CỦA SỐ 17
         NGÔI SAO CỦA NHÀ THÔNG THÁI ( THE STAR OF THE MAGI)
Đây một số rất cao về tâm linh/tôn giáo (highly spiritual number) , và ngừoi Chaldean cổ đại đã tuợng trưng nó bằng sao Kim (Venus) 8 cánh  . Ngôi sao của Nhà Thông thái  là hình ảnh của Tình yêu và Hòa bình  , và những uớc muốn của nguời số 17 sẽ vuợt qua đựoc (trong tâm tư) những thử thách và khó khăn của kiếp truớc (will rise superior in spirit to the trials and difficulties of earlier life) , với khả năng chinh phục thất bại truớc đây  trong quan hệ cá nhân và nghề nghiệp (with the ability to conquer to conquer former failure in personal relationships and the career) . [Nói thêm  : ngưòi thuộc số  17 rất khôn ngoan về mặt  đạo đức   (to be morally good or wise) để có khả năng tránh đựoc những điều mà họ không nên làm và hiểu đựoc nhửng điều mà ngưòi khác không hiểu ] .  17 là “ số của sự Bất tử “  , và cho thấy tên của nguời ( hay thực thể) này sẽ sống mải sau khi họ đả lìa đời  . Đây là một  số của cực kỳ may mắn , với một cảnh báo  . Vì nó thu nhỏ thành  ( 1+7 = ) 8 , do vậy những ngưòi số  17  nên đọc kỷ phần nói về các số 4 và 8 dưói đây .
        Theo khoa tử vi Tây phương Numerology thì người nào có ngày sinh hoặc có tên bằng 4 , 8 ,13 , 17 , 22 , 26 , và 31 thì sẽ có định mệnh như sau : linh hồn của người này đã nghĩ rằng họ có nhiều nợ nần cần phải trả DỨT ĐIỂM , những nợ này  đã bị trì hoản trong những kiếp trước đây của họ ; vì vậy họ đã chọn ra đời vào các ngày kể trên (hay mang một cái tên cộng lại bằng các số này)  để giải quyết  dứt điểm món nợ này . Đây là hình thức trả nợ dồn , để kiếp sau được thanh thản . Cũng giống như người sinh viên  không chịu thường xuyên học tập , khi ngày thi sắp tới đả quính quán , bỏ tất cã vui chơi , học ngày học đêm để chuẫn bị cho ngày thi .
(Dịch từ quyển Linda Goodman's Star Signs) .

II/ Do bà sanh ngày 21-6-1967 , bà lại chịu thêm tác động của số 21 , mà ý nghĩa như sau .
                       Ý Nghĩa Của Số 21 - Vuơng Miện Của Nhà Thông Thái 
                                          (The Crown of the Magi )
          21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng ( is pictured )  bởi “ Vũ trụ “ , và còn đuợc gọi là “ Vuơng miện của nhà Thông thái ” . Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát , và bảo đảm sẽ có  sự thăng tiến , danh dự/kính trọng (honours) , phần thuởng , và địa vị cao một cách chung chung (general elevation)  trong cuộc sống  và nghề nghiệp . Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một  cuộc tranh  đấu lâu dài  (it indicates victory after long struggle) , bởi vì “ Vuơng miện của nhà Thông thái ” chĩ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation , much soul testing and various other tests of determination ) .  Tuy nhiên , nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with)  số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi  thử thách và chuớng ngại ( may be certain of final victory over all odds and all opposition) . Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những  kiếp truớc  ( it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward )  .
Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 258 .

III/ Bà lại là thủ tướng thứ 28 của Thái nên bà lại chịu thêm tác động của số 28 , mà ý nghĩa như dưới đây .

                                               Ý nghĩa của số 28
                  Con cừu non/kẻ ngây thơ dễ tin ( The Trusting Lamb)
28 là số của những mâu thuẩn khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở (frustrating) . Nó tuợng trưng bởi  một nguời hay (hay thực thể) có hứa hẹn tốt đẹp , ngay cã có thiên tài , có nhiều khả năng lớn lao (great possibilities) , với khả năng đạt đuợc thành công gây ấn tuợng , và nguời 28 thuờng  thực hiện thành công như vậy , để rồi sẽ thấy mọi thứ bị lấy mất trừ phi ông ta hay bà ta đã chuẫn bị cẫn thận (has carefully provided) cho tuơng lai . Số này cho thấy sự thất thoát do đặt sai chổ niềm tin  vào kẻ khác , sự chống đối mạnh mẽ (powerful) từ nhửng kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp , sự nguy hiểm về nhửng tổn thất  trầm trọng tại tòa án – và khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again) . Nếu tên cộng lại bằng 28 , bạn nên đổi tên để có đuợc một số hài hòa và may mắn hơn . Nếu 28 là ngày sanh và do đó không thể thay đổi , nhửng bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng , cảnh giác (caution) , và nhửng kế hoạch chuẫn bị kỷ luởng phải đuợc nghiên cứu và thực hành . Khi điều này đuợc thực hiện , khía cạnh tiêu cực của số 28 sẽ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially) . Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy .
(Dịch từ trang 204 của quyển Linda Goodman's Star Signs . San Jose ngày 29/03/2010 lúc 7:58 tối ) .

IV/ Ý kiến của tôi :
1/ Tôi thấy bà Yingluck Shinawatra đang  chịu tác động mạnh của số 28 với dẫn chứng :
-  số  28 tượng trưng bởi " con cừu non dễ tin , ngây thơ " . Bà bị đối thủ gọi là " con rối " của ông anh và được 'điều khiển từ xa' (remotely controlled)  bởi ông này . Rất đúng với tính cách của bà vì bà trước đây chĩ là một doanh nhân , chưa bao giờ làm chính trị .
-  bà đang gặp " nhửng mâu thuẫn khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở " : Thái lan đang bị trận lụt thế kỷ . 
- "sự chống đối mạnh mẻ (powerful) từ những kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp" . Khi đắc cử , bà bị phe áo vàng , thân hoàng gia chống đối . Nhóm này đại diện cho người giàu và có học vấn cao ở Thái  , kể cả một số tướng lảnh .
- bà ta đã thiếu" chuẩn bị cho tương lai" . Bà đắc cử nhờ ảnh hưởng của ông anh . Bà có  "khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again) " .
Nếu bà có được " nhửng bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng , cảnh giác (caution) , và những kế hoạch chuẫn bị kỷ luởng phải đuợc nghiên cứu và thực hành ; khi điều này đuợc thực hiện , khía cạnh tiêu cực của số 28 sẻ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially) . Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy " .
2/ Ngoài ra , do tên bằng 17 = 1 + 7 = 8 , nên bà lại chịu tác động của số 8 . Vừa nắm chức thủ tướng , bà đã bị một trận lụt thế kỷ phủ đầu (tính tới nay tổn thất hơn 6 tỉ đô) .Khi mới đắc cử , bà Yingluck luôn tươi cười trước đám đông , nhưng từ khi có trận lụt này , người ta ít thấy bà cười .

No comments:

Post a Comment