Monday, March 8, 2021

 Diễm Hương tên đầy đủ là Lưu Thị Diễm Hương sinh năm 1990, cô là hoa hậu thế giới người Việt 2010, top 14 Hoa hậu Trái Đất 2010

LƯU = 366 = 15 = 6

THỊ = 1

DIỄM = 4154 = 5

HƯƠNG = 56753 = 26 = 8


No comments:

Post a Comment