Friday, November 13, 2020

Tuy vậy, khi nhà quý tộc La Mã này - được chúng ta biết như là Horace - ngồi xuống vào năm 23 trước Công nguyên (B.C.) để duyệt xét lại những thành tựu của cuộc đời ông, ông đã thừa nhận rằng những đóng góp của ông trong thi ca sẽ lâu bền những gì mà các chiến binh hay các nhà xây dựng đã đạt được: 

(Tạm dịch):

"Tôi đã dựng một đền đài lâu bền hơn tượng đồng

Và cao hơn đỉnh cao lộng lẫy của những kim tự tháp...

Tôi sẽ mãi mãi bất tử. 

Phần kết nổi tiếng từ quyển sách thứ ba có tên là Odes của Horace đã được trích dẫn bất tận như là một bằng chứng của bất tử của văn chương. Nhưng điều này cũng được xem như một tri ơn đối với Đế quốc La Mã và vô số những ảnh hưởng của La Mã vẫn còn hiện diện trong cuộc sống chúng ta vào khoảng 15 thế kỷ sau khi các bức tường của La Mã sụp đổ. No comments:

Post a Comment