Thursday, August 13, 2020

XÂY DỰNG MỘT KHÁCH SẠN NĂM 1930 Ở BẮC KỲ (Construction d'un hôtel in Tonkin 1930)

Nguồn: Centre de Documentation et de Recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde Indonésien/ Bibliothèque (Trung Tâm Nghiên Cứu về Đông Nam Á Châu và thế giới Indonesie/Thư Viện)

                                                               
Khách sạn mới hoàn tất, trước mặt là cây đa (arbre pagode). 


Khách sạn hoàn tất đầu năm 1930
                                           
                                                      

                                                   
Một ngôi lều lớn để tạo bóng mát cho công việc đổ móng trong mùa mưa.
Đóng cọc (tre đực đường kính 8-10 cm, và dài khoảng 2m)


16.000 cây tre sẽ được chôn sâu trong bùn để đỡ tòa nhà tương lai này.


700 tấn vữa hồ - sẽ được che dấu bên dưới mặt đất - cùng với các cọc, tạo nên nền móng của tòa nhà này.

Dựng một giàn (ferme)
Phòng khách

Phòng ănNo comments:

Post a Comment