Saturday, June 27, 2020

Nhờ nghiên cứu về LTS của bà Linda Goodman, tôi mới biết khái niệm "trả nợ dồn", nghĩa là nợ từ nhiều kiếp nhưng ko trả, nay quyết định trả dứt điểm trong kiếp này. Theo bà này, những ai có ngày sanh hay tên cộng lại bằng 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31 đều trả nợ dồn. Ba ng có những quyết định làm sụp đổ VNCH đều có tên bằng 13 gồm ông Thiệu, Khiêm và tướng Phú. Trên FB này, tôi cũng hay đưa ví dụ về những ai trả nợ dồn, mà mới nhứt là cố thiếu tá LLĐB Nguyễn Sơn.
Về thực thể (entity) có tên bằng số 13 có Việt Nam, riêng nước Mỹ của tôi có nhiều liên quan đến số 4 (quốc khánh Mỹ 4/7), đến số 13 (13 bang tiên khởi, 13 mủi tên, 13 lá olive, 13 sọc trên lá cờ, v.v...).
Với những gì đã xảy ra cho VNCH sau 75 thì đúng là dân miền Nam đã trả nợ dồn khi hàng triệu ng chết trong chiến tranh, hàng trăm ngàn tù đày, hàng trăm ngàn chết vì vượt biên, v.v...
Nếu nước Mỹ đã chịu tác động của số 13 RẤT NHIỀU NHƯ VẬY, vấn đề đặt ra hiện nay là QUY MÔ của tác động của số này đối với nước Mỹ, chứ ko phải là KHI NÀO sẽ xảy ra.

No comments:

Post a Comment