Thursday, June 4, 2020

Chụp khoảng cuối TN 1980 tại nhà đường Yersin Sài Gòn .
Từ phải qua trái : bà ngoại , tôi , má tôi , và cô GV của chương trình Professeurs Sans Frontières (Thày Giáo Ko Biên Giới) tại SG *. Cô này trước đây dạy Pháp ngữ cho thuyền nhân VN tại đảo Galang (Indonesia) - được định cư tại các nước nói tiếng Pháp . Em tôi , nhờ là cựu HS của Taberd nên làm việc và ngủ tại VP của trường , sau đó y đi Canada . Cô này , sau đó về VN để giúp đỡ cho các thuyền nhân bị-buộc-phải-hồi-hương để họ hội nhập với cuộc sống trên quê hương , như dạy nghề , cho vay tiền để làm ăn , v.v... Các nước EU quan niệm "thà tốn tiền để giúp TN hội nhập còn hơn cho họ định cư ở nước họ vì họ đã gặp nhiều vấn đề khi tiếp nhận TN trong TN 1970 và 80" .
* Lúc đó cô ở 1 biệt thự tại đường Trương Minh Giảng .


No comments:

Post a Comment