Friday, April 19, 2019

Thực dân Pháp và hãng Shell đã ứng xử như sau với nông dân ở Nhà Bè hồi đầu thế kỷ .
(Đoạn này trích từ FB của Mai Bá Kiếm* , hậu duệ của người trong cuộc) .
"Năm 1911, hãng Shell (tập đoàn Anh - Hà Lan) đến Nhà Bè đầu tư cảng và kho chứa xăng dầu. Chính quyền Pháp không đứng ra đền bù đất rồi giao cho Shell mà để cho Shell thương lượng trực tiếp với 3 chủ đất tại đây, thuê 100 mẫu, thời hạn 99 năm. Lúc bấy giờ, 3 chủ đất đang cho cả trăm tá điền thuê với mức 10 giạ lúa/1.000m2/năm). Shell đàm phán giá thuê cao gấp 5 lần, lại được lãnh tiền hàng tháng qua chi phiếu.
Chủ đất rất mừng, nhưng Dân luật Giản Yếu 1883 do người Pháp áp dụng ở Nam kỳ sau khi áp đặt chế độ thuộc Pháp lên vùng đất này đã trao cho các tá điền quyền TIÊN MÃI (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê với giá cao hơn). Tuy tá điền không thuê nổi theo giá Shell thuê nhưng họ có quyền không ký giấy khước từ thuê đất.
Không có đủ giấy khước từ của tá điền, thì chủ đất không thể ký hợp đồng với Shell. Do đó, chủ đất phải thương lượng cho tá điền được hưởng tiền thuê đất mấy năm đầu mà hãng Shell trả, để tá điền chịu ký tờ khước từ thuê đất. Bỗng nhiên, tá điền có một cục tiền, có nhiều tá điền đi vô vùng sâu mua ruộng để làm chủ. Có nhiều tá điền - như ông nội của tác giả (cụ Mai Bá Điền 1885 - 1979) - vừa lãnh được một cục tiền vừa xin được vào hãng Shell làm".
NHẬN XÉT : Trong Tuyên ngôn Độc lập đọc ngày 2/9/1945 , HCM đã lên án chế độ thực dân Pháp "bốc lột người dân tận xương tủy , v.v.." nhưng qua bài viết trên , chúng ta thấy thực dân Pháp đã tôn trọng QUYỀN TƯ HỬU của các điền chủ (để nhà đầu tư thương lượng với chủ đất) và cho phép tá điền có quyền TIÊN MÃI (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê với giá cao hơn). Hóa ra , để lừa gạt người dân , HCM đã xuyên tạc sự thật , gieo tiếng ác cho thực dân Pháp để dụ dỗ quần chúng theo mình hầu dễ dàng nhuộm đỏ Đông Dương theo chỉ thị của hai đàn anh là Liên Xô và Trung Cộng .
Nếu chính quyền CSVN áp dụng chính sách về đất đai như người Pháp đã làm thì đã không xảy ra những xung đột ở Văn Giang , Đồng Tâm , v.v... đã khiến xã hội VN ngày càng bất an . . .
* Được biết ông Mai Bá Kiếm là một sq Không quân VNCH , thụ huấn quân sự tại Mỹ và về nước trong những ngày tháng 3/75 ; ông ở lại và sau này làm phóng viên cho báo Phụ Nữ .

No comments:

Post a Comment