Thursday, August 31, 2017

Cách tạo chế độ "Ngủ Đông" (Hibernate) trên Windows 10 - đã bị vô hiệu theo mặc định . Có thể khác 1 chút trên Windows 8 .
1/ Đầu tiên bạn gỏ chữ "control panel" vào ô bên phải của logo của Window , xem hình .


2/ Bạn sẽ thấy 1 trang hiện ra , phía trên có chữ Control Panel , hảy nhấp vào đó .


Khi trang dưới hiện ra , bạn nhấp vào Power Options .


Khi trang dưới hiện ra , nhấp vào "Choose what the power buttons do


Ở trang dưới , chọn "Change settings that are currently unavailable"


Ở trang mới , nhấp vào ô "Hibernate"


Kế đó , nhấp "Save changes"


Kể từ phút này , bạn có thêm chế độ "Hibernate" (Ngủ Đông) trên máy tính . Vừa tiết kiệm điện hơn chế độ "Sleep" nhưng vẫn khởi động NHANH hơn nếu bạn chọn chế độ "Shut Down" .
ĐỌC THÊM : Cũng có cách khác để tạo chế độ Ngủ Đông trên Win 8 và 10 . Nếu bạn ko thể áp dụng theo cách trên thì hảy theo cách này .
http://www.tranthanhhien.com/2017/08/how-to-enable-mode-dung-che-o-hibernate.html

No comments:

Post a Comment