Friday, February 3, 2017

CÁCH DÙNG FB ĐỂ GỬI BÀI CÓ TÍNH RIÊNG TƯ CHO VÀI NGƯỜI BẠN , nghĩa là người khác không đọc được .
Bạn làm theo các bước .

Theo mặc định , bên trái của Post luôn luôn là chữ Public (mọi người) . 

Bạn nhấp vào đó , sẽ hiện ra hình trên và bạn nhấp vào More Options (Thêm Chọn Lựa) .

Bạn nhấp vào Only Me (Chỉ có tôi).

Chữ Only Me hiện ra .

Nếu bạn muốn bài này gửi cho anh Sĩ thì bạn nhập "Chào anh Sĩ" .

Tới đây bạn nhấp vào hình người (có dấu +) vào gỏ chữ Sĩ , sẽ hiện ra danh sách những người có tên chữ Sĩ như "Sĩ Trần , Phan Sĩ , v.v..." ; bạn chọn Phan Sĩ . Bạn sẽ thấy sau chữ With là Sĩ  Phan .

Nếu bạn muốn thêm ng nhận , ví dụ như Hạnh Phạm thì bạn gõ chữ Hanh , bạn sẽ thấy xuất hiện Hanh Pham , Hanh Nguyen , v.v... Khi bạn chọn Hanh Phạm thì tên ng sẽ hiện ra , xem hình . Nếu bạn đổi ý , ko muốn gửi cho Hanh Pham , bạn nhấp vào dấu X sau Hanh Pham . 
Sau khi viết bài xong , bọn xem lại tên người nhận và nhấp Post . Chỉ có những người được bạn "tag" tên mới nhận , người ngoài ko đọc được . Thông thường , khi đã chọn 1 bài ở chế độ Only Me thì bài kế sẽ mặc định là Only Me . Nếu bạn ko muốn ở chế độ này thì nhấp vào chữ này để chọn People hay Friends , v.v... Chúc bạn thành công . 

No comments:

Post a Comment