Monday, September 5, 2016

CHỤP TẠI 1 CĂN CỨ tiền phương ở đông A Phú Hản , ghi lại sự im lặng và trang nghiêm (solemnity) nhân cái chết của 1 anh hùng . Vừa mới ngã gục , được phủ cờ Mỹ , người chiến sỉ đi qua các đồng đội (comrade) của mình . Đây là giây phút sự bí mật được giử kín , chỉ có các nam và nữ chiến hửu của anh biết . Sau đó mới tới vợ của anh biết tin này . Cha và các con cũng chưa được báo . Chỉ sau đó gđ sẽ biết rằng 200 con ng này đã khóc tại đây với anh và muốn cho anh thấy họ là những ng hết lòng nhất với anh cho cuộc chiến cuối cùng này" .
Dịch từ Reader's Digest May 2014 . 
Viết nhân tin nữ QN Brittany Gordon vừa tử trận ở A phú hản và clip đc post trên FB của Canh Le .
No comments:

Post a Comment