Thursday, August 27, 2015
QUÁN SÁCH NÀY Ở GÓC ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN VÀ TỰ DO CỦA THỦ ĐÔ SÀI GÒN .
Người dân miền Nam Viêt Nam từ năm 1954 đến 1975 đã hưởng TRỌN VẸN phần mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 của nước VNDCCH . Trong khi đó , dân miền Bắc chỉ được ăn "BÁNH VẺ" dài dài !
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự doquyền mưu cầu hạnh phúc . . ".

No comments:

Post a Comment