Thursday, July 9, 2015

Trường đời là thày dạy tốt nhứt và kinh nghiệm là chuẩn bị tốt cho cuộc đời / Real life was the best tutor , experience the best preparation for life -- Châm ngôn Tây phương . 
Câu này chỉ đúng ở phần sau : nếu bạn ko có chuẩn bị tốt trước khi vào đời , cuộc đời bạn dễ bị bầm dập , lên voi xuống chó . . . Chỉ có những ai đầu tư nhiều và rất sớm cho tương lai thì hôm nay mới có địa vị tốt trong cuộc sống .
Một đất nước cũng như một cá nhân : các nước dân chủ , đặc biệt là phương Tây , đã có nền dân chủ cả nhiều trăm năm , KHKT cũng phát triển cũng hàng trăm năm , v.v... mới có địa vị như hôm nay .

No comments:

Post a Comment