Thursday, July 17, 2014


"Chỉ khi nào dân miền Nam VN bị CS cai trị , họ mới 'sáng mắt' ra" .

A . Năm 1966 , tướng 1 mắt Moshe Dayan (Tham mưu Trưởng của QĐ Do Thái) , sau dự một số cuộc HQ tại VN đã trả lời 1 cuộc phỏng vấn , trong đó 1 ý như sau : "chỉ khi nào dân miền Nam VN bị CS cai trị , họ mới 'sáng mắt' ra" (1) . Chỉ trong thời gian NĂM tuần , ko biết ông tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng đã có 1 nhận định rất chính xác .
Đây là thời gian mà ở SG hay Huế hay Đà Nẳng đã từng xảy ra các cuộc biểu tình chống "Mỹ và bè lũ tay sai" phát động bởi nhóm PG Trí Quang , các SV hay GS như HUỲNH TẤN MẪM , HẠ ĐÌNH NGUYÊN , LÊ HIẾU ĐẰNG , HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG , NGUYỄN ĐẮC XUÂN , v.v...
(1) : Ông dùng máy bay dân sự tới VN ngày 12/7/1966 , sau khi vụ biến động miền Trung chấm dứt . Có lẽ trong thấy cãnh dân Việt và cả quân đội tại Đà Nẳng và Huế "dựng bàn thờ Phật cản trở lưu thông , chiếm đài phát thanh Huế , v.v... nên ông đã nói như trên .
B . Sau 1975 , một số SV thân cộng đã được giử các chức vụ quan trọng ở SG như CT các quận hay các nghành khác như NGUYỄN VĂN ĐẦY , GĐ cty Saigon Tourist . Sau này , đã hoàn toàn được thay thế bởi dân miền Bắc sau khi "chanh đã ko còn nước " .
Trong hình , ông rất "liều mạng" khi ko đội nón sắt như lính Mỹ . Và ko thấy tướng Mỹ nào đi cùng với ông . Năm 1967 , ông lại lãnh đạo QĐ Do Thái trong cuộc chiến 7 ngày .

No comments:

Post a Comment