Saturday, October 19, 2013

CHẾT ĐI CÓ MANG ĐƯỢC GÌ THEO KHÔNG MÀ . . . 
Hôm qua , tôi vừa gặp lại đứa cháu gái , sau gần 20 năm . Ở độ tuổi tôi , không biết điều gì xảy ra ngày mai .
Khi ta chết đi , (từ vua đến dân) chúng ta sẽ bỏ lại tất cã : vợ con , tài sản , nhà cửa , v.v... Chĩ có kiến thức theo chúng ta sang bên kia thế giới . Cái mà chúng ta để lại cho thế gian này là những điều tốt đẹp hay xấu xa mà ta đã tạo khi còn sống trên thế gian này .
Thế mà nhiều người không biết chân lý này : lợi dụng quyền lực trong tay họ tận lực vơ vét , kiếm chát , bốc lột , tham nhũng . . . làm giàu khủng khiếp trên xương máu cũa người dân .
Cái mà họ đang chờ trước mắt là sự PHỈ NHỔ , NGUYỀN RŨA TRONG MUÔN ĐỜI cũa thế gian , một khi họ chết đi hay ko còn quyền lực .

No comments:

Post a Comment