Saturday, August 26, 2023

 Một số ảnh về khu trù mật Võ Đắt, chụp khoảng tháng 4/1962.No comments:

Post a Comment