Tuesday, November 29, 2022

 Cuộc đời của KTS Võ Trọng Nghĩa.

Thay thế các chữ trong tên họ bằng trị số tương ứng, ta có:

VÕ = 67 = 13 = 4

TRỌNG = 42753 = 21 = 3

NGHĨA = 53511 = 15 = 6

Cộng lại: 4 3 6 = 13.

Sau đây là một phần ý nghĩa của số này thích ứng với cuộc đời của vị KTS này.

Đọc thêm:

Võ Trọng Nghĩa: Góc khuất ở những công trình nổi tiếng thế giới và cuộc sống khó tin của kiến trúc sư lừng danh (cafef.vn)

No comments:

Post a Comment