Tuesday, May 25, 2021

Cuộc đời của ca sĩ Bảo Yến qua lăng kính của LTS. 

Tên khai sinhNguyễn Khắc Kim Yến
Sinh27 tháng 2, 1958 (63 tuổi)
Thừa ThiênViệt Nam Cộng hòa
Nghề nghiệpCa sĩ
Năm hoạt động1981 - nay

                                          


NGUYỄN = 7 
KHẮC = 2513 = 11 = giữ nguyên
KIM = 214 = 7 
YẾN = 155 = 11 = giữ nguyên
Cộng lại: 7 11 7 11 = 36, có cùng ý nghĩa với số 27.
Gậy chỉ huy
Đây là một số xuất sắc, hài hòa, và may mắn của can đảm và quyền lực, với một nét quyến rũ (a touch of enchantment). Số này phù hộ cho người hay thực thể mà nó đại diện với một hứa hẹn về quyền lực và chỉ huy. Nó bảo đảm rằng các phần thưởng lớn sẽ đến từ những công việc hữu ích/có kết quả (productive labor), trí tuệ (intellect), và tưởng tượng, rằng những năng lực (faculty) sáng tạo đã gieo mầm tốt sẽ chắc chắn gặt hái một vụ mùa tốt (reap a rich harvest). Những ai hay thực thể đại diện bởi số 27 sẽ luôn luôn tiến hành những ý nghĩ và dự định riêng của họ, ko bị dọa nạt (intimidate) hay ảnh hưởng bởi ý kiến khác biệt hay chống đối từ kẻ khác. Đây là số do NGHIỆP TỐT, đã đạt được từ nhiều kiếp trước.
Dịch từ trang 261 của sách Linda Goodman's Star Signs.
Như vậy cô này có ngày sanh và tên cộng lại đều bằng 27.

No comments:

Post a Comment