Tuesday, September 15, 2020

 3/ Cố ĐT Đặng Phương Thành, chỉ huy trung đoàn 12 của sđ 7 bb, từng đánh tan lực lượng CSBV khi họ định cắt QL-4 ở Long An và Bến Tranh: ông đã được phóng viên của báo Paris-Match phỏng vấn và ông có thể là sq cao cấp nhứt và cuối cùng của VNCH được báo nước ngoài phỏng vấn và loan đi khắp thế giới. (Lúc đó, tôi được lịnh về họp về CTCT tại căn cứ Đồng Tâm, và có xem phim Chúng Tôi Muốn Sống - nhưng chỉ nghĩ rằng phim nặng về tuyên truyền! Vì chưa có chuyến tiếp tế để ra hành quân, tôi từ Mỹ Tho vọt về nhà mấy ngày và có đọc số này. Sau khi qua Mỹ năm 1994, tôi nhờ ng em ở Québec, tỉnh nói tiếng Pháp của Canada, mua báo cũ gửi qua. Tôi đã dịch và gửi đăng trên các diển đàn của cựu quân nhân VNCH. Có thể nói, tôi là người đầu tiên ở hải ngoại đã nhắc tới một chiến công lớn của VNCH - đã được Paris-Match quảng bá khắp thế giới).

Sau 75, kể cả nhiều người đã qua từ 75, ko muốn nhắc đến quá khứ, vì nhiều lý do khác nhau; trong khi đó, do có DUYÊN NỢ hay NGHIỆP LỰC (karma) với báo chí ngoại ngữ ngay từ 15-16 tuổi, tôi đã lưu chiến tích này của trung đoàn 12 bb vào trí nhớ và quảng bá trong cộng đồng hải ngoại. Do đã quên tiếng Pháp khá nhiều, để dịch bài báo này, tôi đã gõ từng đoạn ngắn (của bài báo) vào tự điển song ngữ Reverso để dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Anh, sau đó tôi dịch ra tiếng Việt.
Sau khi đi tù, bị giải ra bắc, ĐT Thành đã trốn trại cùng 3 ĐT khác: dù đã đi tới gần biên giới Lào Việt, nhưng vì đói quá nên trộm bắp và để lại dấu tích nên dân địa phương đã báo CA và đã bị đưa về trại cũ. Dù đều bị tra tấn dã man, nhưng ông bị đánh nhiều nhứt nên đã chết sau đó! Nghĩa là ông đã HY SINH như ý nghĩa của số thứ tự của trung đoàn ông!

No comments:

Post a Comment