Friday, June 5, 2020

Nhà văn Phan Nhật Nam qua lăng kính của Lý Thuyết Số
Nhà văn PNN rất nỗi tiếng* với tác phẩm Mùa Hè Đỏ Lửa, có tên cúng cơm là Phan Ngọc Khuê. Dù những ngày cuối tháng tư 1975, ông đủ điều kiện để đi Mỹ khi phụ trách sắp xếp di tản tại sân bay TSN (ông làm cho UB quân sự bốn bên). Cũng do ở lại, ông đã đi tù 14 NĂM.
* Trong tác phẩm này, mỗi CHỮ đều có tác động mạnh mẻ đến người đọc. Cha là một cán bộ CS (Phan văn Trình gia nhập ĐCSVN nhưng bị loại bỏ vì tội "tiểu tư sản, gia đình hào ký...". Vì sự kiện này, lý lịch của Phan ngọc Khuê được đổi thành Phan nhật nam -- Theo wiki). Anh đi học ở Đà Nẳng và sau đó vào khóa 18 trường Võ bị Đà Lạt và năm 1963 phục vụ đầu tiên ở TĐ 7 Nhảy Dù, lẽ ra dự trận Đồng Xoài 1965 nhưng do bị thương nhẹ khi máy bay rơi sau khi cất cánh tại phi trường Phước Long; trận này TĐ 7 Dù bị thiệt hại nặng với TĐT và nhiều DDT và trung đội trưởng tử thương. Khoảng năm 1973-75, ông làm trong UB quân sự 4 bên.
Vì thấy cuộc đời ông quá ĐẶC BIỆT nên tôi dùng LTS để giải đoán số mạng của ông.
1/ Tên hiện nay.
PHAN = 8 5 1 5 = 19 = 10 = 1
NHẬT = 5 5 1 4 = 15 = 6
NAM = 5 1 4 = 10 = 1
Cộng lại: 1 + 6 + 1 = 8
Vì 8 nhỏ hơn 10 nên ko thể rút gọn các số 19, 15, và 11, do đó cộng lại sẽ là: 19 + 15 + 10 = 44. Theo LTS, số này cũng bằng 26. (Số 26 cũng qui về số 8 vì 2 + 6 = 8 = TRẢ NỢ DỒN , như tôi đã viết nhiều lần).

Ý nghĩa của số 26 
Sự hùn hạp làm ăn (Parnerships)
Số kép nầy sẽ rung động, bằng một cách lạ kỳ, đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power), (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ, với khả năng giúp đỡ những nguời khác, nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình. Số 26 thì đầy mâu thuẫn. Nó cảnh báo về những nguy hiểm, thất vọng (disappointments), và thất bại, đặc biệt liên quan đến những tham vọng, gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm, liên kết với những kẻ khác, và những sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/không thích hợp (unhappy) dù lớn hay nhỏ. Nếu 26 là số kép của tên, điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn. Nếu 26 là ngày sanh, và vì vậy không thể thay đổi, nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn, và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình, không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ những kẻ khác, nhưng chỉ theo những linh cảm (hunche) và trực giác cá nhân – mặc dù những điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động. Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt đầu ổn định lợi tức, tiết kiệm tiền, không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner) hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác. Hãy đầu tư vào chính tuơng lai của bạn, hãy rộng luợng với kẻ khác, đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need), nhưng cũng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tuơng lai của chính bạn. Nếu tên cộng lại bằng 26, và nếu bạn lại sanh vào ngày 26, bạn hãy đọc cẩn thận đoạn nói về các số 4 và 8 ở cuối chuơng này. (2 cộng 6 bằng 8 , do vậy 26 = 8 ). Đây là lời khuyên quan trọng nhứt đối với bạn – hay cho bất cứ ai mà tên bằng 4 hay 8, hay ai sanh vào ngày 8 tây – hay bất cứ ngày nào, sau khi thu nhỏ bằng 4 hay 8, như ngày 13, 17, 22, 26, và 31 .
(Dịch từ trang 203 trong quyển Linda Goodman's Star Signs) .
San Jose ngày 29 tháng 3 năm 2010 .
2/ Nay tôi phân tách tên cúng cơm của ông.
PHAN = 8 5 1 5 = 19 = 10 = 1
NGỌC = 5 3 7 3 = 18 = 9
KHUÊ = 2 5 6 5 = 18 = 9
Cộng lại: 1 9 9 = 19 =

Ý nghĩa của số 19
Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven) 
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable) . Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời ,và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời . Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10 , mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10 . Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân . Dĩ nhiên , nếu tên của bạn bằng 19 , số này phải được xem xét cùng với ngày sanh , có thể là một số không may mắn . Không có gì là hoàn hảo trên đời này , nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa , số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại , mà bạn sẽ gặp trên đường đời .
Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257 .

NHÂN XÉT: Qua bài viết trên, ta nhận thấy tên cúng cơm tác động lên cuộc đời ông nhiều hơn là tên sau này. 

No comments:

Post a Comment