Saturday, April 25, 2020

KHỐI E.U. GIÚP ĐỞ NGƯỜI TỊ NẠN HỒI HƯƠNG
- Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt ,
Còn hơn loe lói suốt năm canh .
H1 : gặp 1 giáo viên Pháp từng làm việc ở Galang , Indonesia . Lúc đó bà dạy Pháp ngữ cho ng mới hồi hương ở SG . Pháp đã đóng góp nhiều cho CT hội nhập vì họ nghĩ rằng : nếu thuyền nhân chịu trở về sẽ giảm gánh nặng cho các nước EU - mà Pháp là thành viên . Nghĩa là chi phí để họ hội nhập sẽ thấp rất nhiều nếu so với định cư tại EU . Riêng CND , Mỹ và Úc vì đất rộng ng thưa nên đã dễ dàng nhận ng tị nạn .
Hình 2 : khoảng đầu TN 1990 , tôi đã phỏng vấn ông đại diện cao ủy tị nạn của LHQ tại Sài gòn về tình hình thuyền nhân tại các nước tạm dung . (Lúc đó những ng ko phải là tị nạn chính trị sẽ được hồi hương) . Tổ chức phi CP , mà tôi làm thông dịch , viết dự án về phương cách mà nước Pháp có thể giúp ng hồi hương trở về như họ sẽ nhận một số tiền , học nghề , v.v... và tìm hiểu đời sống của họ sau khi trở về (có bị phân biệt đối xử ko ?) . Tôi còn nhớ , dựa vào các dữ kiện của cuộc phỏng vấn này , qua các tiếp xúc với các cơ quan về dạy nghề tại Sài Gòn , và làm một số việc khác , tôi đã nhận một số tiền rất lớn - khó kiếm vào lúc ấy là BA NGÀN euro (euro lớn hơn đô mỹ) .
H3 : ảnh minh họa : lớp học cho ng tị nạn của HCR tại một nước tạm dung .
                            

No comments:

Post a Comment