Sunday, December 9, 2018

Nước Pháp của hai Pa-ri-Diên (ko phải Pa-ri-Điên) Nhu Lanon và Truc Paul Perret chịu ảnh hưởng hay tác động của số 14 mà ý nghĩa như sau .
Tháng 5/1968 nó đã ko sụp đổ thì ko gì khiến "kinh đô ánh sáng" sẽ tắt !!!
"Số 14 - Chuyển Động Và Thử Thách (Movement . . . Challenge)
Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẩn mạnh (magnetic communications) đối với quần chúng qua viết văn , in ấn , và những lãnh vực (matters) liên quan đến TRUYỀN THÔNG đều liên quan đến số 14 . Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hữu ích . Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn ; di chuyển và du lịch kết hợp với con nguời và đất nuớc cũng may mắn .
Tuy nhiên , cả thắng lợi và thất bại đều đôi khi TẠM BỢ , vì GIÒNG CHẢY MẠNH CỦA THAY ĐỔI LUÔN LUÔN CÓ MẶT (ever-present) . Số 14 cảnh báo sự nguy hiểm từ những tai nạn liên quan đến sức mạnh thiên nhiên (natural elements) , ví dụ : lửa , lụt lội , động đất , bão tố ,v.v... . { Đây không phải là điều tuyệt đối , đơn thuần (merely) chỉ là một sự cảnh báo phải lưu tâm (cautious) } . Cũng có nguy cơ liên quan đến việc dựa vào lời nói của các nguời trình bày sai lạc (misrepresent) tình hình . Dựa vào lệ thuộc (rely) vào kẻ khác là một sai lầm . Chỉ dựa vào trực giác , cái Tôi , tiếng nói từ bên trong . Sự “may mắn” của số 14 bao gồm những thuơng vụ/hoạt động tiền tệ (money dealings) và dự án có tính phỏng đoán , hoặc “cá cuợc” , nhưng luôn luôn có nguy cơ thua lỗ do sự cố vấn sai lầm từ kẻ khác , hay quá tin tuởng (vào kẻ khác) (overconfidence) ".
(Dịch từ trang 252 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .
San Jose ngày 26 tháng 3 năm 2010 .

No comments:

Post a Comment