Monday, October 29, 2018

Kim chỉ nam của cuộc sống có từ thời cổ Hy-Lạp .
- Hảy sống cho ngày hôm nay , hảy quên đi những phiền muộn hay khổ đau của quá khứ (live today , forget the cares of the past) .-- Epictetus . Rất khó áp dụng .
- Đâu đâu mọi người đều đổ thừa cho tạo hóa và số phận , nhưng số phận của họ phần lớn là hậu quả của tánh tính và đam mê , những sai lầm và yếu đuối của họ (everywhere man blames nature and fate , yet his fate is mostly the echo of his character and passions , his mistakes and weaknesses) . -- Democritus) . Quá đúng .
- Hạnh phúc ko nằm ở tài sản hay ở vàng , nhưng nằm ở tâm hồn (happiness resides not in possessions and not in gold , the feeling of happiness dwells in the soul) .-- Democritus . Thời nay , ít người nghĩ như vậy .

No comments:

Post a Comment