Monday, September 3, 2018

ĐỜI TÔI TỪNG BỊ LƯỜNG GẠT NHIỀU LẦN NHƯNG 
CHƯA BAO GIỜ BỊ MỘT VỐ NẶNG NHƯ LẦN BỊ VC 
LỪA KHI NGHE THEO THÔNG BÁO SĨ QUAN CẤP ÚY
 ĐI HỌC TẬP , MANG THEO MƯỜI NGÀY ĂN .TÔI 
CHỈ VỀ NHÀ SAU GẦN 6 NĂM TRONG LAO ĐỘNG 
KHỔ SAI , ĐÓI VÀ LẠNH . NHIỀU NGƯỜI KHÁC Ở 
TÙ TRÊN 13 NĂM . 

No comments:

Post a Comment