Thursday, May 10, 2018

Một lính Mỹ , ko rõ đơn vị và một HCV , ko biết ngày và nơi chụp .

No comments:

Post a Comment