Friday, December 22, 2017

Thư gửi vc L. và C.
I / Vì tên của L. cộng lại bằng 14 nên em củng chịu tác động của số 14 ngoài số 10 là ngày sanh của em .
Số 14 - Chuyển Động Và Thử Thách (Movement . . . Challenge)
Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẫn mạnh (magnetic communications) đối với quần chúng qua viết văn , in ấn , và những lãnh vực (matters) liên quan đến TRUYỀN THÔNG đều liên quan đến số 14 . Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hửu ích . Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn ; di chuyển và du lịch kết hợp với con nguời và đất nuớc cũng may mắn .
Tuy nhiên , cả thắng lợi và thất bại đều đôi khi tạm bợ , vì giòng chảy mạnh của thay đổi luôn luôn có mặt (ever-present) . Số 14 cảnh báo sự nguy hiểm từ những tai nạn liên quan đến sức mạnh thiên nhiên (natural elements) , ví dụ : lửa , lụt lội , động đất , bão tố ,v.v... . { Đây không phải là điều tuyệt đối , đơn thuần (merely) chỉ là một sự cảnh báo phải lưu tâm (cautious) } . Cũng có nguy cơ liên quan đến việc dựa vào lời nói của các nguời trình bày sai lạc (misrepresent) tình hình . Dựa vào lệ thuộc (rely) vào kẻ khác là một sai lầm . Chỉ dựa vào trực giác , cái Tôi , tiếng nói từ bên trong . Sự “may mắn” của số 14 bao gồm những thuơng vụ/hoạt động tiền tệ (money dealings) và dự án có tính phỏng đoán , hoặc “ cá cuợc” , nhưng luôn luôn có nguy cơ thua lỗ do sự cố vấn sai lầm từ kẻ khác , hay quá tin tuởng (vào kẻ khác) (overconfidence) .
(Dịch từ trang 252 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .
San Jose ngày 26 tháng 3 năm 2010 .
II / Vì tên của C. cộng lại là 21 nên em củng chịu sự tác động của số 21 ngoài số 16 là ngày sanh của C.
Ý Nghĩa Của Số 21 - Vuơng Miện của Nhà Thông Thái (The Crown of the Magi)
21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng (is pictured) bởi “Vũ trụ", và còn đuợc gọi là “Vuơng miện của nhà Thông thái". Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát, và bảo đảm sẽ có sự thăng tiến, danh dự/kính trọng (honours), phần thuởng, và địa vị cao một cách chung chung (general elevation) trong cuộc sống và nghề nghiệp. Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một cuộc tranh đấu lâu dài (it indicates victory after long struggle), bởi vì “Vuơng miện của nhà Thông thái” chỉ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation, much soul testing and various other tests of determination). Tuy nhiên, nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with) số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi thử thách và chuớng ngại (may be certain of final victory over all odds and all opposition). Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những kiếp truớc ( it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward).
(Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 258).

No comments:

Post a Comment