Tuesday, October 25, 2016

TỬ VI CỦA ĐINH THẾ HUYNH , DỰA THEO NUMEROLOGY .
(Y sanh ngày 15/5/1953 , 65 t , tại Xuân Trường , Nam Định . Năm 1971 , dự trận Quảng Trị , mới 19 t . Một trong những người lên rất nhanh , và có khả năng thế Nguyễn phú Trọng . Y sắp đi Mỹ) .
63 T , UVBCT , THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TƯ ĐCSVN
1/ Trước nhứt tôi phân tách tên họ .
ĐINH = 4 1 5 5 = 15 = 6
THẾ = 455 = 14 = 5
HUYNH = 5 6 1 5 5 = 22
Cộng lại : 33 .
Sau đây là ý nghĩa của số này .
Ý nghĩa của số 33
Số này không có ý nghĩa riêng của nó , nhưng mang đến sự tác động/ảnh huởng của số 24 – ngoại trừ ma lực (magic) của tình yêu , mức độ/phạm vi (extent) của độc đáo và sáng tạo , và những hứa hẹn của thành công sau cùng (eventual) về tài chính thì sâu rộng hơn (deepened and increased) . Do có số 3 kép , nguời có tên bằng bằng 33 thì may mắn hơn trong mọi mặt (every way) khi dính dáng tới việc hùn hạp/làm ăn hài hòa ở dạng nào đó với nguời khác phái , điều này áp dụng trong nghề nghiệp cũng như nhửng quan hệ lãng mạn và hôn nhân . Đây là số huởng NGHIỆP QUẢ TỐT TỪ KIẾP TRƯỚC . Nguời mang số 33 đuợc khuyên không nên lạm dụng sự may mắn gây kinh ngạc (astounding luck) này sẼ đến với họ vào một lúc nào đó (sometime) trong cuộc đời khi họ để sự may mắn này làm cho họ luời biếng , tin tuởng quá mức , và cảm giác tự tôn (superiority) . Khi tinh thần hài huớc và khiêm tốn (humility) thật sự đi cùng với tác động của số 33 , thì số này sẽ là số may mắn một cách kỳ lạ (wonderfully) . /.
( Dịch xong lúc 9:50 sáng ngày 31/03/2010 từ trang 206 của Linda Goodman's Star Signs) .
2/ Do y có ngày sanh là 15 , nên y cũng chịu tác động của số này mà ý nghĩa như sau .
Ý NGHĩA CỦA SỐ 15 : PHÁP SƯ ( THE MAGICIAN)
15 là  số của  ý nghĩa huyền bí  (esoteric) sâu xa , (là số) của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ  (all magic is manifested) . Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment) . 15 đi đôi với tài hùng biện , sự khéo ăn khéo nói , và những tài năng về âm nhạc , nghệ thuật , và kịch nghệ . Số này ban cho (bestows upon)  người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẻ và kỳ lạ . Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền , quà tặng , những giúp đở từ những kẻ khác , vì số này có sự thu hút  mạnh mẽ đối với  tính vị tha của người khác . Tuy nhiên , không hoa hồng nào lại không có gai  , và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8 . Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic) , thôi miên , và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ . Nguời chịu ảnh huởng của số 4 hay 8 sẽ thành nạn nhân của kẻ khác áp dụng những phuơng pháp tuơng tự . Do đó , nếu 15 là ngày sanh , là tên cộng là 4 , 13 , 22 , hoặc 31 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1 , như số 10 hoặc 19 . Nếu ngày sanh là 15 , và tên bằng 8 , 17 , hoặc 26 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24 . Nếu tên bằng 15 , và bạn lại sanh ngày 4 , 13 , 22 , và 31 , bạn nên đổi tên thành 6 hay 24 .Nếu tên bằng 15 , và bạn sanh ngày 8 , 17 , hoặc 26 , bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24 .
Ngoài sự  cảnh báo trên , số 15 rất may mắn . Nếu bạn sanh ngày 15 , và tên củng bằng 15 , bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm , với điều kiện  là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ .
( Dịch từ trang 253 của sách đã dẫn) .

No comments:

Post a Comment