Monday, October 12, 2015

Đăng bởi Trung Lập on Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015 | 13.10.15

Tướng Lịch, tướng Thanh và tướng Tỵ trong lễ trao hàm đại tướng ở văn phòng chủ tịch nước.
Nguồn Hoàng Hà, báo QĐND

Bộ quốc phòng có nhiều thay đổi về nhân sự

Muốn nói gì thì nói nhưng năm 2014 vẫn là một năm quan trọng, năm " bản lề" trong chính sách ngoại giao, quốc phòng của Việt Nam. Từ sau vụ Dàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì trục Biển Đông đã tạo ra cục diện mới trong giới lãnh đạo Việt Nam.

Trường phái " Độc lập, Chủ quyền đất nước" thắng thế. Trường phái " láng giềng 4 tốt" xem chừng hết thời.

Bộ quốc phòng đã sớm thay đổi đường lối. Điều này thể hiện đầu tiên qua đại hội thi đua toàn quân. Tướng Tỵ đã nhắc nhở quân đội " không bất ngờ với tình huống mới.."

Trong dịp đại hội Đảng toàn quân. Lúc khai mạc có đầy đủ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Nhưng chỉ đạo đại hội không phải là tướng Thanh mà là tướng Lịch.

Trong 4 nhiệm vụ mới mà quân đội được giao thì 3 nhiệm vụ có tính chất như trước, không mấy thay đổi. Chỉ có nhiệm vụ thứ 4 là khá đặc biệt. Đó là quân đội phải sẵn sàng với thay đổi của nhiệm vụ chiến lược, không được bất ngờ..

Sau đại hội tướng Lịch và tướng Tỵ đều được nâng lên hàm đại tướng. 

Tướng Vịnh không được cất nhắc, mặc dù cũng là một ứng cử viên nặng ký trong quân đội. 4 tướng khác được nhấc lên làm thứ trưởng để thay thế các vị đến tuổi về hưu.

Như vậy tướng Phùng Quang Thanh sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào đầu năm tới.

Ai sẽ là người thay thế tướng Phùng Quang Thanh?

Việt Nam không có tiền lệ người ngoài quân đội lãnh đạo quân đội. Như vậy là một trong hai đại tướng sẽ lên thay thế tướng Thanh.

Ông Ngô Xuân Lịch là cán bộ chính trị phụ trách về tư tưởng, đường lối chính trị. Nhưng theo tiền lệ thì Tổng bí thư đồng thời cũng là Bí thư quân ủy, như vậy người đứng đầu quân đội là một người sành sỏi về trận mạc. Ông Đỗ Bá Tỵ là người phụ trách về tham mưu, bày binh bố trận.

Vậy thì khả năng ông Đỗ Bá Tỵ lên làm Bộ trưởng quốc phòng là nhiều hơn.

Dân Choa

(FB Dân Choa)

No comments:

Post a Comment