Sunday, May 17, 2015

BỊ BAO VÂY TRONG MỘT LÒNG CHẢO , PHÁP CỐ GẮNG BÁM LẤY THÀNH LỦY SỐNG CÒN CỦA ĐÔNG DƯƠNG .
Nguồn : LIFE 29/3/1954 .
Căn cứ Điện biên Phủ cách Hà nội 175 dặm Anh . Giai đoạn đầu có 10.000 lính Pháp , sau đó thả dù thêm 3 tđ . Cuối tuần đầu tiên , Pháp mất 2 cứ điểm hình tam giác , bên trái của hình . Nhưng họ đã loại (wipe out) khoảng 3.000 lính cs trên tổng số 4 sđ thiện chiến cs đang bao vây căn cứ .

CHÚ THÍCH : AA BURSTS , ĐẠN PHÒNG KHÔNG NỔ - FRENCH FLYING BOXCAR : MÁY BAY C-119 DO MỸ CUNG CẤP CHO PHÁP - RED SUPPLY ROUTE , ĐƯỜNG TIẾP TẾ CỦA CS TỪ TQ - MAIN AIRSTRIP : PHI ĐẠO CHÍNH - FRENCH HEADQUARTERS : BCH PHÁP - RED ARTILERY : PHÁO BINH CS - NAM YOUN RIVER : SÔNG NAM YOUN - AUXILIARY AIRSTRIP : PHI ĐẠO PHỤ - HAI CỨ ĐIỂM BÊN TRÁI HÌNH ĐÃ BỊ CS CHIẾM .
TÙ BINH CS ĐC DẨN VỀ CĂN CỨ . NG ĐI ĐẦU MANG QUÂN PHỤC VÀ BA-LÔ TQ .
LÍNH NHẢY DÙ CHUẨN BỊ LÊN MÁY BAY ĐỂ NHẢY VÀO ĐIỆN BIÊN PHỦ . PHÁO BINH CS , HƯỚNG NÒNG SÚNG VÀO BẢI NHẢY KHIẾN NHIỆM VỤ CỦA HỌ TRỞ NÊN NGUY HIỂM NHỨT TRONG CUỘC CHIẾN .

No comments:

Post a Comment