Monday, March 30, 2015

Dân VN từ nhiều thập niên đã quen để cho Đảng làm thay hay suy nghĩ thay cho họ . Qua vụ biểu tình phản đối chặt cây , một số ít dân HN đã bắt đầu ý thức được điều này và thấy rằng họ phải bảo vệ quyền được sống của họ khi những chính sách , đường lối , biện pháp , v.v... của nhà cầm quyền gây tác hại đến cuộc sống hiện tại của họ hay cuộc sống tương lai của con cháu họ . Thà trể còn hơn không !
Từ nhiều thế kỷ trước đây , Jean-Jacques Rousseau đã viết Contrat Social (Xã Ước) đã định chế hóa các quan hệ trong xã hội . Các triết gia như Locke , Montesquieu thì bày ra tam quyền phân lập sau khi thấy các quân vương hay lãnh chúa lạm quyền * . Thời gian trước đó , ng dân Âu châu thụ động , chấp nhận sự cai trị của vua chúa : minh quân thì dân nhờ , vua lạm quyền thì dân lảnh đủ , v.v... Các nhà hiền triết này đã tạo nền móng cho trào lưu dân chủ hiện nay trên khắp thế giới .
* Tham nhũng là hậu quả của lạm quyền . Nếu ko có lạm quyền thì ko có tham nhũng .

No comments:

Post a Comment