Monday, October 7, 2013

ẢNH CHỤP TANG LỄ CỦA WINSTON CHURCHILL NGÀY 30.01.1965 , lấy từ nhiều nguồn trong đó có National Geographic .

Trước thánh đường St Paul ở London
Dân Anh đứng chờ linh cửu của W. Churchill đi qua , bạn thấy
 túi ngủ và áo lạnh lỉnh kỉnh dưới dân họ .
Hai cô gái nằm vật vạ trên vỉa hè để tiển đưa lần chót vĩ nhân cũa họ .
Lính Hải quân Hoàng gia Anh diễn hành , phía sau là tháp đồng hồ Big Ben .
Linh cữu được để trên một xe chở súng , được kéo bởi lính Hải quân Hoàng gia , đi dọc theo đường Whitehall để đến Thánh đường St. Paul .
Linh cữu đang di chuyễn trên đường Fleet .
Cánh nhà báo đã lựa chổ tốt để có thể có những tấm ảnh và thước phim đẹp .
Thang để sẳn cho các phóng viên trước Thánh đường Saint Paul .

No comments:

Post a Comment