Thursday, February 21, 2019

DÂN CHỦ LÀ GÌ ?
- Là làm thế nào để quyền quyết định thuộc về người chịu CHỊU ẢNH HƯỞNG bởi quyết định đó.-- Triết gia người Đức, Carl Friedrich von Weizsäcker, (1912-2007) viết trong quyển Demokratie heißt Entscheidung durch die Betroffenen.
- Không gì mù quáng khi đặt lòng tin hay trông cậy vào LÒNG TỐT của người cầm quyền , mà phải có cơ chế GIÁM SÁT họ thường xuyên" .
- Chúng ta đang sống trong đất nước của người MÙ , được lãnh đạo bởi 1 nhóm người điên .-- Shakespeare .
Lấy VD về nhà máy thép Formosa Vũng Áng , người quyết định xây dựng phải là đại diện hợp pháp của dân Hà Tĩnh (được bầu lên qua đầu phiếu phổ thông , trực tiếp và kín , không phải do "đảng cử , dân bầu" như hiện nay) , chứ không phải UBND tỉnh . Họ sẽ hành xử theo ý nguyện của dân địa phương , chứ không theo ý của đảng , của các ông TƯ Đảng hay BCT ngồi tại Hà Nội .
Ở Mỹ , các dự án lớn , xử dụng tiền thuế trị giá hàng tỉ đô , có các Watchdog (ủy ban theo dỏi) , xem bài bên dưới. Hàng tháng ban quản lý các dự án này sẽ thuyết trình về tiến độ thi công , v.v... , trả lời mọi thắc mắc của dân ; ủy ban này - do người dân tự nguyện lập ra , làm việc ko ăn lương , mỗi tháng gặp nhau một lần để giám sát các dự án lớn lao . Nếu trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy Formosa Vũng Áng , có Watchdog như thế này thì đã không xảy ra tình trạng xả nước thải độc hại trong thời gian dài , gây chết cá , để rồi không ai đứng ra nhận trách nhiệm .
Sau đây bài về 1 watchdog tại quận Santa Clara , Cali .
==============
Ủy ban Theo dỏi/Giám sát của Công dân (Citizens Watchdog Commitee) .
Tháng 11/2000 , cử tri của quận Santa Clara (bang California , bao gồm các TP như San Jose , Mountainview , Sunnyvale , Cupertino , Campbell , v.v...-Tài) đã thông qua Biện pháp A : sẽ trích 0.5/100 * thuế tiêu thụ (sales tax) , áp dụng trong 30 năm , dành cho việc xây dựng các dự án về vận chuyển . (* Khi bạn mua 1 món đồ 100 đô , bạn sẽ bị đánh thuế thêm 9.5 đô trên món đồ và CQ sẽ trích ra 0.5 đô cho việc xây dựng này.- Tài) .
Biện pháp A chỉ thị (mandate) rằng một ủy ban theo dỏi/giám sát độc lập của công dân , gọi tắt là CWC , sẽ được lập từ Ủy ban Cố vấn của Công dân , gọi tắt là CAC thuộc Sở Vận Chuyển Santa Clara , phải :
- Duyệt xét mọi chi tiêu của Biện pháp A 2.000 .
- Tiến hành kiểm toán tài khóa MỖI NĂM bởi 1 kiểm toán viên ĐỘC LẬP để bảo đảm rằng tiền thuế được dùng đúng theo ý định của biện pháp này .
- Tổ chức các cuộc điều trần CÔNG KHAI và phân phát biên bản "trên căn bản ít nhứt 1 năm 1 lần để thông báo cho cư dân quận Santa Clara rằng tiền thuế đã dùng như thế nào."
- In kết quả của kiểm toán độc lập này và báo cáo hàng năm trên báo địa phương .
Đến ngày 1/4/2006 , UB Cố vấn của Công dân đã bắt đầu nhận trách nhiệm như là UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân cho Chương Trình Biện pháp A 2.000 .
Ban Giám đốc của Sở Vận chuyển quận Santa Clara có trách nhiệm thực thi CT Biện pháp A 2000 cũng như tất cả các quyết định liên quan bao gồm soạn thảo , lịch trình thực hiện và mức ngân sách của các dự án . UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân có trách nhiệm xem xét các chi tiêu của Biện pháp A 2000 để bảo đảm rằng ngân sách được dùng đúng với ý định của phiếu bầu của dân .
Phiếu bầu của dân yêu cầu mỗi năm ít nhứt 1 lần UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân phải tổ chức điều trần công khai (public hearing) . Làm như vậy để tạo cơ hội cho cộng đồng bày tỏ cho UB biết các ý kiến , quan điểm hay quan tâm về các chi tiêu của CT Biện pháp A , về các kết quả của kiểm toán độc lập hàng năm , và về các báo cáo của CT Biện pháp A 2.000 .
Ủy ban xử dụng các nguồn thông tin sau để đánh giá rằng liệu tiền thuế từ Biện pháp A 2.000 có dùng đúng với ý định của biện pháp không . Các nguồn này gồm các báo cáo về CT Biện pháp A 2.000 , các kết quả của kiểm toán độc lập hàng năm , thông tin và ý kiến nhận được qua các buổi điều trần công khai . Ủy ban sẽ đánh giá các thông tin trên để kết luận rằng tiền thuế từ biện pháp này được dùng đúng với ý định của lá phiếu trong năm tài khóa .
Một khi Ủy ban có kết luận , Ủy ban phải thông cho dân biết và đăng trên báo địa phương . Thông báo này cũng đăng trên trang nhà của Sở Vận Chuyển quận Santa Clara .
Dịch từ :
http://www.vta.org/…/2000-Measure-A-Citizens-Watchdog-Commi…

No comments:

Post a Comment