Thursday, July 13, 2017

Sống với bịnh Alzheimer (Living with Alzheimer's Disease) .

Dịch Từ : Secrets of the gene trên National Geographic Oct 1999
Triệu chứng đầu tiên của bịnh Alzheimer đã đến với Ina Savage , 58 t , khoảng 1 thập niên trước .
Ng đàn bà đã từng tổ chức cuộc sống của gia đình bà ở Baltimore , bang Maryland đã bắt đầu quên cái gì phải mua ở tiệm tạp hóa và mang theo cái gì khi nghỉ hè . Tới năm 1996 chẫn đoán cho thấy : bà đã bị giai đoạn sớm/đầu (early-onset) của bịnh Alzheimer , một dạng xuất hiện trước 65 t và chiếm 15/100 các trường hợp . Bà Ina vẫn can đảm/hăng hái (feisty) và nói nhiều (talkative) , nhưng ko còn là người mà chồng và con hằng biết . Các con gái dẫn bà đi chợ . Mặc quần áo (dressing) là 1 thách thức . Bà ko còn nhớ các bài dạy nấu ăn .Tám gene liên quan đến bịnh Alzheimer nhưng chưa có thuốc chữa , và các test về di truyền để xác định bệnh (conclusive genetic test) chưa thể có trong vài năm . Các con gái của bà sẽ chấp nhận các xét nghiệm như vậy ? "Thật vô trách nhiệm nếu ko xét nghiệm : tôi muốn lập gia đình,"cô Serena (đang đọc báo) nói .


Pauline ko đồng ý : Nếu tôi bị Alzheimer , tôi đành chịu." Cô Lina thì dè dặt (cautious) ."Điều gì nếu bảo hiểm biết rằng thử nghiệm dương tính và họ quyết định ko trả tiền để trị bịnh ?"

No comments:

Post a Comment