Tuesday, May 8, 2018

Ảnh của Duyên lúc nhỏ và cô Hương .
Cô Hương , hồi trẻ ko thua tài tử Hàn Quốc !
Bán tại hội chợ Quang Trung cho cô Vân - em của dượng tư Quan , năm 1985 , có đổi tiền . 
Tội nghiệp cho trẻ em của vùng cao miền Bắc , trần truồng ngay trong thời tiết đông giá !


No comments:

Post a Comment