Friday, September 3, 2021

Cuộc đời của hai con gái chị Nguyệt theo Lý Thuyết Số (Numerology) 

A/ TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 5/1/1960. (Rất hợp với Hương vì cùng sanh ngày 5 tây

TRẦN = 4215 = 12 = 3

THỊ = 451 = 10 = 1

MỸ = 41 = 5

DUYÊN = 46155 = 21 = 3.

Cộng lại: 3 1 5 3 = 12 (số lận đận). Sau đây là ý nghĩa của số 12. 

SỰ HY SINH – NẠN NHÂN (THE SACRIFICE – THE VICTIM)
Sau đây là tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc thực thể (entity) bằng hay (có tên cộng lại) bằng 12. Người này hay thực thể này định kỳ sẽ bị hy sinh cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác. Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo (alert) trong mọi hoàn cảnh, phải coi chừng (aware) những lời nịnh hót (flattery) giả tạo từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng của họ. Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao, và phải cẩn thận phân tách động cơ (motive) này. Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu (forewarned is forearmed). Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần, tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác.
Một ý nghĩa thứ hai của số 12 cũng nên được xem xét. Số 1 là thày giáo. Số 2 là người học trò đang quỳ gối, phục tùng. Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm (emotional stress) và nỗi đau đớn về tinh thần (mental anguish) sẽ tạo ra chứng quên (amnesia): sự quên lãng những bài học đã học trước đây. Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn ở mọi trình độ, sự tuân thủ của ý muốn đã đặt ra (submission of the will required) và những hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan, trên cả hai lãnh vực tinh thần và trí tuệ. Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings), lý trí (mind) sẽ được soi sáng với những giải đáp mà (lý trí) đã tìm kiếm. Hãy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp. Nếu đáp ứng thỏa đáng được những yêu cầu của giáo dục/học vấn thì sẽ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công./.
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs, trang 251. 

B/ TRẦN THỊ NGỌC HUÂN 18/12/60, TÊN THƯỜNG GỌI LÀ T.T. MỸ HẠNH. 

1/ Nếu dựa theo tên khai sanh:

TRẦN = 4215 = 12 = 3

THỊ = 451 = 10 = 1

NGỌC = 5373 = 18 = 9

HUÂN = 5615 = 17 = 8

Cộng lại: 3 1 9 8 = 21 (số may mắn). Sau đây là ý nghĩa của số 21.

Vuơng Miện của Nhà Thông Thái (The Crown of the Magi)

21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng (is pictured) bởi “Vũ trụ", và còn đuợc gọi là “Vuơng miện của nhà Thông thái". Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát, và bảo đảm sẽ có sự thăng tiến, danh dự/kính trọng (honour), phần thuởng, và địa vị cao một cách chung chung (general elevation) trong cuộc sống và nghề nghiệp. Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một cuộc tranh đấu lâu dài (it indicates victory after long struggle), bởi vì “Vuơng miện của nhà Thông thái” chỉ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation, much soul testing and various other tests of determination). Tuy nhiên, nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with) số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi thử thách và chuớng ngại (may be certain of final victory over all odds and all opposition). Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những kiếp truớc (it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward).

(Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 258).

2/ Nếu dựa theo tên thường gọi:

TRẦN = 3

THỊ = 1

MỸ = 41 = 5

HẠNH = 5155 = 16 = 7 

Cộng lại: 3 1 5 7 = 16

C/ Tên của chị Nguyệt: 

NGUYỄN = 7

THỊ = 1

MINH = 4155 = 15 = 6

NGUYỆT = 536154 = 24 = 6

Cộng lại: 7166 = 20.

Sự tỉnh thức (awakening)
Ngoài việc được gọi là "sự tỉnh thức", số kép này được mô tả (is pictured) bởi người cổ Can-Đê (Chaldean) là "Sự Phán Xét". Đó là một giải thích kỳ lạ (peculiar), và được tượng trưng bởi "một thiên thần có cánh, thổi kèn, trong khi từ bên dưới, một đàn ông, một đàn bà, và một đứa nhỏ nổi lên (arise) từ một nấm mộ, với tay chấp lại cầu nguyện (hands clasped in prayer). Ở một lúc nào đó (at some time) trong kinh nghiệm/thử thách của người hay thực thể thay mặt bởi số 20, có một sự tỉnh thức mạnh mẻ, mang lại một mục tiêu mới, các kế hoạch mới, các tham vọng mới - (đó là) lời kêu gọi hành động cho đại nghĩa hay ý tưởng nào đó (some great cause or ideal). Thỉnh thoảng có thể có những trì hoãn hay chướng ngại cho kế hoạch cho y, nhưng những điều này có thể chinh phục hay vượt qua bằng cách phát triển kiên nhẫn (cũng là thách thức của số 20) và bằng cách tiếp tục trau dồi (cultivate) niềm tin vào các khả năng tự biến đổi của y (in one's own powers to transform). Số 20 đem lại phước lành (blessing) qua những giấc mơ sống động về tiên tri (vivid precognitive dream), cộng thêm khả năng bày tỏ những giấc mơ may mắn và triệt tiêu những giấc mơ tiêu cực (negative). Số 20 không phải là số vật chất (material), vì thế ko chắc có được thành công về tài chánh (doubtful regarding financial success). Nếu cần thiết có số tiền lớn để hỗ trợ thực tế cho một đại nghĩa hay ý tưởng mới, sau đó y có thể chọn một con số nặng về vật chất tích cực hơn (a more positive materialistic number) bằng cách đổi chánh tả của tên, với giả dụ rằng 20 là ngày sanh. Nếu tên cộng lại bằng 20, vậy, hy vọng rằng, ngày sanh này sẽ ban cho (bestow) một tác động tài chánh may mắn hơn (the birth number will bestow a more fortunate financial vibration). Tuy nhiên, những ai hợp với sự tác động/rung động của số 20 ít khi để ý vấn đề tài chánh. Tiền bạc không quan trọng với họ -- và số 20 sẽ, như một luật phổ quát, cung cấp đủ cho những nhu cầu căn bản".
Dịch từ trang 257-8 của sách Linda Goodman's Star Signs.
2/ Tính tình của người số 2.

Số 2 tuợng trưng cho sự tuởng tuợng, tình mẫu/phụ tử, và tính dễ cảm xúc. Nó cũng là số của sự thụ thai, sanh đẻ và giấc mơ. Nguời số 2 là nguời sanh vào ngày 2, 11, 20, hay 29 trong bất cứ tháng nào hay có tên cộng lại bằng các số này.

Những thái độ và đặc tính của số 2 sẽ định kỳ biểu lộ bởi nguời số 2, và sẽ tuơng tác với cá tính/nhân cách (personality) của nguời đó trong nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào con giáp (theo tử vi tây phuơng) của cá nhân đó.
Nếu con giáp của bạn là:
1/ Cancer/Bắc giải: Số 2 sẽ gia tăng những cá tính (personality traits) của con giáp này.
2/ Capricorn/Nam dương: Số 2 đôi khi đối nghịch với những động lực (motive) của con giáp này, nhưng, với cố gắng, có thể đuợc dùng để cân bằng với bản chất (nature) của con giáp này.
3/ Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus (Hổ cáp, Song ngư, Xử nữ, Kim ngưu): Số 2 sẽ hài hòa tốt đẹp với đặc tính (character) của các con giáp này.
4/ Aries, Libra, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Leo (Miên dương, Thiên xứng, Song nam, Nhân mã, Bảo bình, Hải sư) : Số 2 sẽ tuơng phản gay gắt với những bản tính (instinct) của những con giáp này. Thỉnh thoảng (on occasion) nó xuất hiện nơi nhân cách của những nguời này thì cách cư xử (behavior) của họ sẽ khác thuờng (unusual) (nếu so với thái độ thuờng ngày của họ), đến nỗi điều này sẽ gây ngạc nhiên kẻ khác, và thuờng sẽ gây ngạc nhiên cho cả chính họ.
TÍNH TÌNH CỦA NHÓM SỐ 2

Định nghĩa sau đây áp dụng cho nguời có ngày sanh kể trên cũng như cho nguời có tên cộng lại cũng bằng như vậy. Nguời số 2 thuờng mơ tuởng HẢO HUYỀN, có khuynh huớng SỢ ĐIỀU CHƯA BIẾT VÀ NHỮNG GÌ XA LẠ. Họ rất giàu tuởng tuợng và sáng tạo, nhưng KHÔNG luôn luôn có hai tính này khi họ thực hiện kế hoạch hay ý tuởng của họ. Phần lớn nguời số 2 ít khi khỏe mạnh như các nguời sinh ngày 1, 9, 3, hay 6.
Họ có bản tính rất lãng mạn, và bí mật/kín đáo . Trực giác phát triển cao. Một trong những điểm nổi bật của họ là SỢ MẤT MÁT. Họ SỢ MẤT ĐỦ MỌI THỨ như: mất tình yêu, nhà cửa , tiền, tình bạn, việc làm – mất nguời thân yêu do chết chóc hay do các hình thức chia ly khác . Họ cần một ngôi nhà làm căn cứ, và dù cho họ thích thuờng xuyên du lịch khắp thế giới khi tài chính cho phép, họ phải có một ngôi nhà để trở về. Họ không thể nào làm “nguời lính đánh thuê “, vì chỉ có nhà là nơi họ có thể treo nón. Họ hết lòng một cách quá đáng hay để hết tâm trí (theo nghỉa tiêu cực hay tích cực) đối với cha mẹ, đặc biệt là Mẹ. Họ cũng là bậc cha mẹ lý tuởng, nhưng họ phải cẩn thận không nên bao bọc/phủ kín con cái với một tình yêu có tính chiếm hữu.
Nguời số 2 rất cực kỳ quan tâm đến sự an vui/hạnh phúc của bè bạn và thân nhân. Họ để mắt đến mọi nguời, bảo đảm các nguời này không bị cảm cúm, không xài tiền bừa bải, và v.v... “Hãy ăn tí cháo gà nóng và mang vớ vào; không thì chết vì sưng phổi đấy." Nguời số 2 rất thận trọng, và ghét cờ bạc hay trò chơi may rủi. Họ yêu tiền, nhưng thích tích lũy chúng một cách an toàn, ổn định, rồi đầu tư một cách bảo đảm, sao cho chúng có thể gia tăng qua tiền lãi cổ phiếu và tiền lãi. Họ cũng RẤT BÍ MẬT, và không bao giờ ĐỂ AI BIẾT TRƯỚC BƯỚC ĐI SẮP TỚI LÀ GÌ. Họ là chuyên gia trong việc LẤY BÍ MẬT TỪ KẺ KHÁC, nhưng họ không cho bạn xâm nhập vào sự riêng tư của họ. Họ đổi chiều từ phải qua trái và thụt lùi, rồi bất thình lình lao tới truớc tấn công mục tiêu. Tiền bạc hình như dính vào họ như keo, do vậy bạn hầu như không bao giờ thấy nguời số 2 (hay nguời số 8 ) xin welfare hay food stamp. Họ rất bác ái/thuơng nguời (đặc biệt với gia đình) và có khuynh huớng cầm đầu các việc gây quỹ cứu trợ, nhưng họ sẽ rùng mình ngay cả khi nghĩ đến việc xin cứu trợ cho chính họ. Họ luồn lách né tránh thất bại để bảo vệ tài sản, đây là tội lỗi chủ yếu của họ. Khi nguời số 2 học đuợc cách vuợt qua sự sợ hãi, tính khư khư giữ của, và sự thận trọng không cần thiết; thì sự giàu tuởng tuợng, tính thích ứng, và trực giác của họ sẽ giúp họ đạt đuợc mọi giấc mơ của họ.
(Dịch xong lúc 11:27 tối ngày 01/04/2010 từ trang 229-230 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .
Ảnh minh họa: ý nghĩa của tuổi Miên Dương theo tử vi Tây phương.No comments:

Post a Comment