Thursday, November 16, 2017

Những ngày xưa thân ái .
Chụp tại nhà đường Đỗ thành Nhơn , quận 4 , Sài gòn , ko rỏ năm . Theo chiều kim đồng hồ : bà ngoại , Tài , Má , Sĩ , Hoa , Nhơn và Hương . Vắng mặt P.Anh .


No comments:

Post a Comment