Wednesday, November 8, 2017

Hình ảnh gia đình .
Cuộc đời SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG ,
Trăm năm còn lại tấm lòng TỪ BI .
Hình chụp ba tôi (mặc sơ mi trắng) trong lể khánh thành trụ sở tại Phan Rang của NH Việt Nam Thương Tín - hệ thống NH lớn nhứt miền Nam trước 1975 . Hình 2 : bảng hiệu treo trước công trường xây cất trụ sở VNTT tại Phan Thiết - do hảng thầu của ba tôi thi công .


No comments:

Post a Comment