Wednesday, March 2, 2016

Chuyện nước Mỹ .
Như 1 số bạn đã biết , người ta sắp hạng như sau : quý nhứt là chó , thứ 2 là trẻ con , thứ 3 là đàn bà , thứ tư mới là đàn đông . Sau đây là 2 câu chuyện :
1/ Một ông bạn kể cách đây 1 tuần: Có 1 ông A , dẩn chó theo và đi thăm một người bạn B ở cách đó 40 phút xe chạy freeway . Hai ông đang nói chuyện ở garage thì con chó của ông A thấy 1 con chó cái đi qua , nó chạy theo mất hút ; thế là ông A mất chó .
Vậy mà khoảng 1 tuần sau , nó tìm về nhà cũ ; mà khoảng cách giửa 2 nhà tới mấy chục km và ông chạy bằng freeway , chứ đâu có đi bộ , để nó có thể đánh dấu đường đi . Chẳng lẽ chó định vị dựa vào các vì sao hay mặt trời hay từ trường trái đất hay nó có GPS ?
Có những giống chim , mùa lạnh bay về vùng ấm áp và mùa nóng bay về chổ cũ , khoảng cách có thể hàng ngàn km . Gọi là thiên di (bird migration) . Theo KH , chúng dựa vào từ trường , giống như ta dựa vào la bàn .
2/ Tại 1 buổi cơ bản thao diễn của 1 trung đội tqlc Mỹ , tôi để ý tới hàng chữ như sau trên áo của 1 người vợ lính tqlc : 'Không nên để cấp bực của anh can thiệp vào thẩm quyền của tôi' (Don't let your rank interfere with my authority) ; theo Reader's Digest .

No comments:

Post a Comment